Welkom by die aanlyn inskrywingsportaal van Die Voortrekkers.

Die volgende kampe aanvaar tans inskrywings:

Rigterskamp 2021

Thaba Kamp

2022-01-02 tot 2022-01-09

  Skryf In

i-Kamp en Raakvatters 2022

Thaba Kamp

2022-01-03 tot 2022-01-05

  Skryf In

Voriesaamtrek 2022

Transvaal GK Volwassesake

2022-01-22 tot 2022-01-23

  Skryf In